Τὸ νικᾶν αὐτὸν αὑτὸν πασῶν νικῶν πρώτη τε καὶ ἀρίστη Πλάτων . La prima e migliore vittoria è conquistare se stessi. Platone

Τὸ νικᾶν αὐτὸν αὑτὸν πασῶν νικῶν πρώτη τε καὶ ἀρίστη
Πλάτων
Νόμοι
La prima e migliore vittoria è conquistare se stessi.

Platone , leggi 626e Νόμοι

Rispondi

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d