Huginn e Muninn i corvi di Odino

Gandalf vagabondo odinico