τά μυστήρια mysterion μυστήριον i misteri greci

Ψυχὴ πᾶσα ἀθάνατος. τὸ γὰρ ἀεικίνητον ἀθάνατον · τὸ δ᾽ ἄλλο κινοῦν καὶ ὑπ᾽ ἄλλου κινούμενον, παῦλαν ἔχον κινήσεως νἔχῦ μόνον δὴ τὸ αὑτὸ κινοῦν, ἅτε οὐκ ἀπολεῖπον ἑαυτό, οὔποτε λήγει κινούμενον, ἀλλὰ κὅὶλι Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος (από τον Φαίδρο) Ogni anima (è) immortale. Infatti, ciò che si muove sempre (è) immortale; ciò che invece muove … Leggi tutto τά μυστήρια mysterion μυστήριον i misteri greci